Our project has been published in Shinkenchiku Jutakutokushu.

2020-01-31

House for Hamacho has been published in the December issue of Shinkenchiku Jutakutokushu 2019.

Our project has been published in the book SD 2019.

2019-12-31

House for Hamacho has been published in the book SD 2019.

Our project was exhibited at the SD Review 2019.

2019-09-30

Architects: Gaku Inoue, Kumiko Natsumeda, Ken Akatsuka (BORD)
Construction: Ochi Corporation
Structure: Noboru Enshu (Enshu Structural Consultants)
Facilities: Sho Takahashi (EOS plus) Hokuto Nakamura (Kogakuin Univ. Nobe Lab.)
Photographs: Yurika Kono
Graphic Design: Shun Ishizuka
Textile Design: Haruka Shoji
Metal Fitting Manufacture: Marie Sakagami
Utensil Manufacture: Makiho Amemiya
Assistants: Kyoko Ito, Nobutaka Kawai, Moe Kobayashi, Haruka Saito, Hana Sakurai, Kyoko Suganuma, Yoshimasa Sugihara, Asahi Naito, Akari Hara, Akiko Fukuda, Kou Fujimori, Mayuko Mikogami, Asuka Yamagiwa
Workshop: Ryosei Inoue, Yusuke Ochi, Wataru Kosuki, Kenshiro Saeki, Mutsumi Sasakawa, Taichi Hojo, Haruo Yoshikawa